[English version below]

Ważne zmiany na naszej stronie. Po najechaniu kursorem na „larp” macie możliwość zapoznać się z nowościami związanymi z naszym larpem, a także przeczytać wstępniak fabularny. A już niedługo opisy frakcji, które możesz spotkać na OldTown.

„Kolejny rok przeminął, opadł kurz po bitwie z Khanem i jego zdeformowanymi sługami. Mieszkańcy zdecydowali, by podczas obrony miasta posłużyć się generatorem impulsu elektromagnetycznego, niszcząc wszystko co elektronice pokrewne.”

 

Important changes on our website. When you hover the cursor over „larp” you can read the news related to our larp, and see the editorial. Soon we’ll release descriptions of the factions, which you can meet on OldTown.

„Another year passed by, the dust settled after the battle with Khan and his deformed servants. During the defence of the town the dwellers have decided to use the electromagnetic pulse generator, as a result everything electronics related had been destroyed. ”

czytaj dalej/read more

You may also like