Przewóz replik ASG

Zdajemy sobie sprawę, że przewóz broni ASG przez granicę może być problematyczny. Dlatego też przygotowaliśmy garść informacji, które mogą wam pomóc w tym procesie.

 

1. ASG nie jest bronią.

 

USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji
Rozdział 1
Art. 8. W rozumieniu ustawy bronią pneumatyczną jest niebezpieczne dla życia lub zdrowia urządzenie, które w wyniku działania sprężonego gazu jest zdolne do wystrzelenia pocisku z lufy lub elementu ją zastępującego i przez to zdolne do rażenia celu na odległość, a energia kinetyczna pocisku opuszczającego lufę lub element ją zastępujący przekracza 17 J.

 

Moc wystrzału w replice ASG jest mniejsza niż 17 J, stąd też nie nie jest ona bronią. W razie problemów przy przewozie warto odwołać się do Art. 8 Ustawy o broni i amunicji.

 

2. Wolno przewieźć replikę ASG przez granicę Polski.

W rozumieniu ustawy z wcześniejszego punktu ASG nie jest bronią, jest tylko repliką broni. Niemniej jednak warto wcześniej poinformować Służby Celne, że przewozimy replikę w pokrowcu. Należy to zrobić jeszcze zanim zaczną przeszukiwać nasze bagaże. Unikniemy w ten sposób kilkugodzinnego tłumaczenia, że nie jesteśmy terrorystami.

 

3. Zadbaj o odpowiedni pokrowiec do transportu.

Widok broni na lotnisku czy w innym miejscu publicznym nie jest mile widziany. Aby uniknąć niepotrzebnego zamieszania, zadbaj o odpowiedni pokrowiec dla swojej broni. Ponadto zalecamy aby broń była rozładowana, zabezpieczona i z magazynkami zapakowanymi osobno.

 

Mamy nadzieję, że nie napotkacie żadnych kłopotów na granicy.

W razie kłopotów z Policją i przewozem ASG –  należy dzwonić na infolinię OldTown +48 577 256 196.

You may also like