Plan miasta/ City map

[English version below]

W linku poniżej prezentujemy długo wyczekiwany plan zagospodarowania tegorocznego miasteczka. Jeżeli chcecie zarezerwować dla swojej frakcji konkretne miejsce, prosimy o maila na larp@oldtownfestival.net zawierającego następujące informacje:

– nazwa frakcji
– ile miejsca potrzebujecie
– co planujecie zrobić/wystawić w tym miejscu
– nr parceli (wg załączonego planu).

Miejscówki będą przyznawane w zależności od planów dotyczących ich zabudowy. Nie myślcie jednak, że możecie nam obiecać zamek z rusztowań, dostać super miejscówkę a tak naprawdę przyjechać z namiotem. Frakcje które nie wywiążą się ze swoich planów dotyczących zabudowań zostaną przez nas ukarani poprzez przyznanie niższych przywilejów miejskich.

Przekłada się to m.in. na:
– niższy priorytet dostępu do komputera
– droższe leczenie w publicznym szpitalu
– i co najgorsze – niższy priorytet w kolejce do baru.
Przywileje te można oczywiście „odrobić” w trakcie gry działając na korzyść miasteczka.

Może i restrykcje są „bezlitosne”, ale mierzmy siły nad zamiary, a wszystko będzie w porządku

Podczas planowania obozów pamiętajcie o jednej, ważnej rzeczy – prosimy o ustawianie obozowisk frontem do dróg komunikacyjnych. O co w tym chodzi? Najbardziej reprezentacyjna część obozu (np. stoiska usługowe) powinny się znajdować od frontu wejścia do Waszego obozu (jako „wizytówka”), dopiero za nimi ustawiacie namioty i część mieszkalną.

Rozbicie się na miejscu nie uwzględnionym na planie jest jak najbardziej możliwe, po uprzednim kontakcie i uzyskaniu zgody organizatorów.

Nie posiadasz żadnej frakcji? Nie ma problemu, jak co roku istnieje też strefa dla niezrzeszonych, w której możesz rozbić swój namiot.

plan OldTown 2015

 

 
In the link below we present a long awaited city map. Want a specific spot for your faction to be reserved? Send us an e-mail on larp@oldtownfestival.net, with following information:

-name of faction
– how much space do you need
– what are you planning to build
– number of spot (according to the enclosed plan)

Spots will be awarded according to the „what-you-wanna-build” plans. Still, don’t think you can promise us a castle made of metal scaffolds, get the place and still come with just a tent. Factions that won’t realise their plans will be punished with lower privileges, than originally intended. What it means, is:
– lower access priority to the city computer
– more expensive healing at the city hospital
– worse of all – lower priority in bar queue.

Of course those privileges can be re-earned during the game, by completing quests for the city
„Brutal” as those restrictions may seem, let’s just all be honest about our plans and everything is going to be just fine

While planning your encampment remember one, VERY important thing – please set your encampments „front to the communication pathways”. What does it mean? Think of the front of your encampment as the most representative part of it. All the merchant stands/booths should be up front, and the tents and living space – behind them.

Want to have an encampment in a place not marked on the map? Not a problem at all, just contact us with proposed location and await our approval.

Don’t have a faction? Not a problem as well, as every year there is a separate zone for faction-less to set up their tents.

City map of OldTown 2015

You may also like