Sojusz/Front/Federacja/Gildia

(macie dowolność w wyborze którejkolwiek z tych nazw)

Czym jest?
Jest to frakcja (bądź sojusz frakcji), która aktywnie i w istotny sposób współuczestniczy w tworzeniu fabuły OldTown.

Dla kogo?

Dla każdej frakcji (bądź grupy frakcji), która chce mocniej uczestniczyć w TWORZENIU fabuły podczas OT. Wiąże się to z realizacją zadań, które codziennie będą wyznaczane przez organizatorów podczas porannych spotkań. Zadania te będą oczywiście w miarę możliwości wyprofilowane pod założenia fabularne ugrupowania.

Wymagania:

 • Obóz zakładający duże ogólnodostępne miejsce dla uczestników (np. Pasaż platona, ogólnodostępny bar Alkochemików, scena do występów Toxic Crew, dziedziniec Siczy, bar Route). Posiadanie obozu oznacza jednocześnie wzięcie odpowiedzialności za wyznaczony teren, zakres obowiązków opisany poniżej.
 • Obowiązek uczęszczania na spotkania fabularne koordynatorów zarówno przed, jak i podczas trwania festiwalu.
 • Obowiązek realizowania zadań zlecanych przez organizatorów podczas spotkań koordynatorów.
 • Należy wyznaczyć JEDNĄ osobę pełniącą funkcję osoby odpowiedzialnej za rozliczanie dofinansowań od organizacji. Nie musi to być ta sama osoba, która koordynuje fabułę gildii.
 • Aranżacja jednej ogólnodostępnej atrakcji dla graczy (np. Price Fighters, Jugger, loteria etc.).
 • Oferowanie zadań innym graczom.
 • Zgłoszenie do końca lutego 2019 poprzez formularz dostępny na stronie.

Benefity:

 • Dofinansowanie prądu
 • Finansowe bądź materiałowe wsparcie budowy po przedstawieniu i akceptacji projektu
 • Priorytet w doborze terenu pod obóz
 • Wejściówki dla koordynatorów
 • Możliwość współtworzenia i wpływania na główną linię fabularną OldTown
 • Możliwość budowy obozu co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem imprezy na strzeżonym terenie festiwalu
 • Wyznaczony organizator dedykowany jedynie załatwianiu fabularnych spraw grupy
 • Dostęp do grupy na Facebooku z bezpośrednią komunikacją z wszystkimi głównymi organizatorami
 • Inne ustalone indywidualnie

Ograniczona liczba zgłoszeń: 5 (liczba może ulec zmianie), jedno zgłoszenie może dotyczyć pojedynczej frakcji lub sojuszu kilku frakcji. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia formalnie poprawnego zgłoszenia w przypadku przekroczenia ilości zgłoszeń. Akceptacja zgłoszeń nie zależy od kolejności ich przesłania. W przypadku stworzenia sojuszu wymagamy budowy wspólnego obozu, ale takiego, w którym możliwe jest rozróżnienie frakcji wchodzących w skład sojuszu. Projekt obozu musi być zatwierdzony przez organizatorów. Projekt musi zakładać duże ogólnodostępne miejsce dla uczestników.

Link: Formularz rejestracyjny konglomeratu


Frakcja

Czym jest?

Frakcja to grupa osadzona w polskim uniwersum postapokaliptycznym, posiadająca swoją własną historię (podłoże fabularne), która została zaakceptowana przez organizatorów. Frakcja musi składać się z co najmniej 15 osób, być zdolna do postawienia konstrukcji obozowej w klimacie postapokaliptycznym oraz wydawać questy innym uczestnikom larpa. Koordynatorzy frakcji nie uczestniczą w codziennych porannych spotkaniach koordynatorów.

Dla kogo?

Jeżeli macie grupę znajomych lub frakcję, ale nie odpowiada wam granie pod zadania wyznaczane codziennie przez organizatorów, a raczej chcecie realizować swoje własne cele i zadania, ale też polarpować z innymi uczestnikami zlecając im swoje zadania,  zostańcie frakcją.

Wymagania:

 • Co najmniej 15 członków
 • Budowa obozu
 • Wzięcie na siebie odpowiedzialności za teren obozu, zakres obowiązków opisany poniżej.
 • Zgłoszenie questów oferowanych innym graczom. Questy takie muszą zostać zaakceptowane przez organizatorów.
 • Zgłoszenia do 31 marca 2019 poprzez formularz dostępny na stronie
 • Frakcje wchodzące w skład sojuszu/frontu/federacji/gildii mogą (jeżeli czują potrzebę przekazania spersonalizowanych informacji odnośnie swojej frakcji), ale nie muszą wypełniać formularza frakcyjnego.

Benefity:

 • Wejściówka dla koordynatora frakcji
 • Teren pod zabudowę

Link: Formularz rejestracyjny frakcyjny


Grupa

Czym jest?

Dowolna ilościowo grupa ludzi osadzona w polskim uniwersum postapokaliptycznym, posiadająca swoją własną historię (podłoże fabularne), została zaakceptowana przez organizatorów i chciałby mieć swoje miejsce obozowe na terenie in-game. Grupa musi być w stanie postawić konstrukcję obozową wpasowującą się w ogólny post-apokaliptyczny obraz, ale nie jest zainteresowana wydawaniem questów lub większą współpracą z organizatorami.

Dla kogo?

Jeżeli chcecie otrzymać miejsce pod zabudowę i macie fajny pomysł na budowę obozu, ale jednocześnie nie interesuje Was dawanie zadań innym graczom bądź większa współpraca z organizatorami. Dobre dla wszystkich, którzy chcą jedynie dostać miejscówkę pod swój obóz i nie mieć żadnych innych zobowiązań wobec organizacji.

Wymagania:

 • Przedstawienie projektu obozu (im bardziej szczegółowy projekt, tym większa szansa na pozyskanie terenu). Projekt obozu musi zostać zatwierdzony przez organizatorów.
 • Zbudowanie obozu.  
 • Wzięcie na siebie odpowiedzialności za teren obozu, zakres obowiązków opisany poniżej.
 • Zgłoszenia do 31 marca 2019 poprzez formularz obecny na stronie.

Benefity:

 • Teren pod zabudowę frakcji

Link: Formularz rejestracyjny grupy

Utrzymywanie terenu w porządku, co oznacza:

 • Teren (grunt) powinien być oczyszczony z materiałów niebezpiecznych (szkło, wystające pręty).
 • Miejsca potencjalnie niebezpiecznie (dziury, ruiny, zaplecze), których nie da się usunąć/zasypać powinny zostać wyraźnie oznaczone i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
 • W trakcie festiwalu: GILDIA i FRAKCJA mają obowiązek przygotowania “klimatycznego” śmietnika z którego będą codziennie rano odbierane śmieci.
 • Śmieci wrzucane do śmietników muszą być zapakowane w worki, szczelnie zamknięte, zawiązane. Jeśli w śmietniku będzie syf, Trashersi zabiorą cały śmietnik.
 • Po zakończeniu festiwalu cała miejscówka ma zostać uprzątnięta:
  • śmieci popakowane w worki do wywiezienia w jednym miejscu,
  • materiały budowlane do wywiezienia na magazyn składowane i zabezpieczone w jednym miejscu,
  • opony – wywiezione w miejsce skąd zostały przywiezione,
  • meble – wywiezione w miejsce skąd zostały przywiezione.

Śmieci, które są w workach (zawiązanych!), możemy zabrać. Utylizacja opon i mebli jest bardzo kłopotliwa i od nas – jako Stowarzyszenia – wymaga wniesienia dość wysokich opłat recyklingowych.

 • Kwestia przechowywania samochodów, dużych elementów scenograficznych musi być ustalana bezpośrednio z Organizatorami – staramy się o taką możliwość.
 • Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych reguł może wiązać się z odmową rejestracji grupy/frakcji/gildii w przyszłych latach.