Join the Dark Side!

[EN ver. below] Czy chcesz poznać naprawdę mroczną stroną OldTown Festiwal? Poczuć prawdziwe emocje, zaznać wszechogarniającego napięcia, doświadczyć naprawdę ekstremalnych warunków – nieprzespanych nocy, nieustającego głodu i kompletnego braku czasu?
Dołącz do grona organizatorów
Wykorzystamy i wyciśniemy do cna każdą Twoją umiejętność, każdą drobinę wolnego czasu i umożliwimy Ci dołożenie swojej cegiełki do najbardziej postapokaliptycznego festiwalu w Europie. Damy Ci szansę rozwinięcia swoich umiejętności, pracy w fantastycznym, zaangażowanym gronie ludzi i poznania OldTown Festival od podszewki.
OldTown Festival z roku na rok staje się coraz większym i coraz bardziej profesjonalnym przedsięwzięciem – cały czas jednak powstaje dzięki wolontariackiej pracy całego zespołu, który, zgodnie z tradycją, się rozrasta.
Pracujemy zdalnie cały rok i zakres umiejętności przydatnych do tworzenia OT jest bardzo szeroki, dlateg publikujemy ankietę, która ułatwi przejęcie Twojej osoby przez odpowiedniego koordynatora tak, aby w pełni wykorzystać Twoje umiejętności.
Nie martw się – potrzebujemy ludzi, którzy są gotowi kopać rowy, rozmawiać z mediami, obsługiwać WordPressa, crafcić postapokaliptyczne stroje i są gotowi poświęcić zarówno całe życie jak i kilka godzin, aby uczynić OldTown Festival najfajniejszym doświadczeniem larpowym całego Wastelandu.
Link do ankiety: https://goo.gl/cNnY5A

 

Would you like to know the dark side of OldTown Festival? Do you want to feel real emotions, taste overwhelming tension, experience really extreme conditions – sleepless nights, everlasting hunger and complete lack of time?
Join The Organisers!
We’ll use and squeeze your every skill to the fullest, take every bit of your free time and allow you to contribute to the biggest postapoc festival in Europe. We’ll give you a chance to level up your abilities by working in a fantastic, engaged group of people and to get to know OldTown Festival inside out.
OldTown Festival year by year becomes a bigger and more professional venture – and all that thanks to voluntary work of the whole team, which is growing all the time.
We’re working remotely the whole year and the range of skills useful to organising OT is very wide. Because of that, we’re publishing a survey, which will make it easier for the right coordinator to intercept you to the group best suiting your abilities.
Don’t worry we need people capable of digging holes, talking to the media, operate WordPress, craft postapo suits, all ready to give few hours or their life to make OldTown Festival the best larp experience of the entire Wasteland.
Link to the survey: https://goo.gl/forms/kfdLygD65m