[PL] Przewodnik

Formularz, który oddajemy Wam do użytku jest przede wszystkim narzędziem, które ma nam jak i Wam ułatwić wzięcie udziału w larpie OldTown w możliwie najprzyjemniejszy i najpełniejszy sposób. Zdajemy sobie jednak sprawę, że taka forma nie jest dla każdego, dlatego chcielibyśmy w paru słowach wyjaśnić Wam dlaczego warto go wypełnić oraz jak to zrobić, żeby ułatwić nam pracę, a także które pola do czego służą i jakie informacje my z tego mamy w skali globalnej.

Na początek jednak kilka uwag technicznych:
– wypełnienie formularza nie jest obowiązkowe, bez niego dalej możecie brać udział w larpie
– wysłanie formularza będzie możliwe dopiero po wpisaniu kodu uzyskanego przy zakupie biletu
– zgłoszenie zostanie potwierdzone automatycznie wygenerowanym mailem
– odpowiedni organizator skontaktuje się z Wami dopiero wtedy kiedy uzna, że Wasze zgłoszenie wymaga dodatkowego kontaktu i omówienia
– zachęcamy do szybszego kupienia biletu i wypełnienia formularza, więcej czasu dla nas to większa szansa dla Was na osobisty kontakt z odpowiednim organizatorem
– w przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o wysłanie maili na adres larp@oldtownfestival.net
– zastrzegamy sobie prawo do popełniania błędów bo jesteśmy tylko ludźmi
– wysłanie formularza nie oznacza naszej akceptacji dla wszystkich pomysłów

 

Co jest do czego w formularzu:

1. Dane personalne
Tutaj chyba dużo tłumaczyć nie musimy, jak podacie nam dane o które prosimy będziemy się w stanie z Wami skontaktować.
2. Kontynuacja postaci
Biorąc Wasze zgłoszenia sporządzamy sobie wykres, dzięki któremu widzimy ile procentowo jest nowych postaci, a ile kontynuowanych, taka informacja pozwala nam określić jaki profil prowadzenia fabuły przyjmiemy. Inaczej piszę się questy dla postaci z solidnym wypracowanym zapleczem i historią, a inaczej dla nowych przyjezdnych
3. Profesja
Zgłoszenie nam posiadanych profesji, pozwala określić jakie ilości substancji, półproduktów musimy wypuścić na rynek, żeby ekonomia była spójna. Daje nam to również narzędzia do kontroli frakcji i ludzi w zakresie zapewnienia im zajęcia i nie dopuszczenia do przesytu profesjonalistów.
4. Przedmioty
Znowu kłania się ekonomia, jak wiemy co masz, możemy odpowiednio zaplanować jak będzie ona działać. Co więcej nie jesteśmy w stanie kontrolować wszystkich przedmiotów i ich położenia w trakcie larpa, więc informacja o tym kto co posiada bardzo ułatwi nam życie, a w skrajnych przypadkach wyjątkowych przedmiotów może nawet doprowadzić do zmian w planowanej fabule.
5. Nabyte specjalne zdolności, kontynuowane questy
To jest proste, nie zgłosisz nam że w wyniku questa nabyłeś odporność na radiację to nie będziesz jej mieć. Podczas OldTown nie będziemy mieć czasu, żeby zajmować się takimi drobnymi rzeczami, więc pewnie się na nie nie zgodzimy. Zgłoszenie nam natomiast questa w trakcie którego jesteś daje nam możliwość udzielenia wsparcia Was w jego realizacji.
6. Historia postaci
Wbrew pozorom jest to najważniejsze pole dla Was. Wstawiając je w formularz naszym celem jest zachęcenie Was do zatrzymania się na chwilę i pomyślenia nad swoją postacią. Skąd pochodzi? Jak się nazywa? Co robi na OldTown? Co ją napędza? Co ją motywuje? Jeżeli zadacie sobie te pytania już na etapie formularza, wejście w postać w czasie larpa będzie dla Was dużo prostsze oraz poprawi jakość gry nie tylko dla Was ale dla wszystkich naokoło.
7. NPC Corps
Ta informacja jest dla nas ważna, gdyż chcemy uniknąć obarczenia questami czy nadmiernymi wymogami kogoś kto będzie miał pełne ręce roboty jako NPC.
8. Pomysł na questa / event
Wielu z Was pewnie nie raz myślało “O kurcze ja to mam super pomysł na questa”, no więc proszę opiszcie go nam. Tylko mamy do Was prośbę, przemyślcie go najpierw dobrze, do kogo ma być skierowany, na czym ma się opierać, jak ma się skończyć i co zamierzacie dzięki temu uzyskać oraz najważniejsze czy potrzebujecie do tego naszej pomocy. Pamiętajcie, że większość questów np. Idź na karawanę możecie zaplanować i zrealizować bez naszego udziału (do czego gorąco zachęcamy). Ufamy, że jako dorośli ludzie, nie zasypiecie nas propozycjami questów pt. “Ja to bym chciał … więc mi zróbcie” tylko podejdziecie do sprawy dojrzale szanując nasz i swój czas. Zachęcamy Was jednocześnie do skupienia się na questach jakie możecie poprowadzić dla innych.

Dziękujemy Wam bardzo za współpracę i zapewniamy, że każdy formularz jest przez nas czytany.

 

[EN] Tutorial

Form that is presented to you is first and foremost an instrument for us to give you the best and fullest Oldtown experience. We are aware that some of you may dislike it, so we would like to explain why it is good to fill the form and how to do it, to make our job easier, by giving you tips which information serves what purpose and what we gain from it.

To begin with some technical tips:
– filling this form is not mandatory, you can still participate without submitting it
– code of the ticket purchase is required for us to review the submitted form
– submitting a form correctly will result in an automatic confirmation mail
– person responsible will contact you only when your submitted form will demand any additional clarifications
– we encourage you to buy a ticket as early as possible to fill the form quickly, which will grants us more time to respond and you a better chance of personal contact with us
– in case of any problems please contact us via larp@oldtownfestival.net
– there may be some mistakes on our side but hey, we are only human
– submitting a form is not an automatic acceptance for all of your ideas

 

What is for what:

1. Personal data
No need to explain, give us info so we can contact you.
2. Old Character
We take all of the forms and we make a chart to see how many (percentage wise) new characters there will be and how many will carry on from previous editions. Such info allows us to build a screenplay accordingly, because there is a difference in screenplay for new characters and old ones with solid background.
3. Profession
Submitting a profession, allow us to plan how much stuff we must prepare to balance crafting and economy. It is also a way to control factions and people, not only to give them work to do, but to prevent over-representation.
4. Items
Again, economy, tell us what you get and let us plan. Moreover we are not able to have a grip of all the items and their locations, so by giving us info you make our life easier and even in some extreme cases of rare items we can even make some changes in the plotline.
5. Acquired skills, continued professions
Simple enough, if you won’t submit a quest you have completed that gave you resistance to radiation, you won’t have it. During Oldtown we will be far too busy to pay attention to such details so we will simply deny them. On the other hand submitting a quest you are in the middle of, allows us to support you with it.
6. Character history
This is most important to fill for players. By putting this in the form we would like you to stop for a second a give a thought to your character. Where he or she comes from? What is his/her name? Why he or she comes to OldTown? What drives the character? What are his or her motives? If you ask those question early on, playing your character during the larp will be so much easier and will boost overall larp experience not only for you but for all people around.
7. NPC Corps
This is important, because we would rather avoid giving additional quest or requirements for some who would be an npc.
8. Idea for a quest or an event
Lots of you probably have a thought “Damn, I’ve got an awesome quest idea”, so here you go, give it to us. But we have to ask first, think it through, who will it be addressed to, what are the basic principles it serves, how it will go and how it will end, what will be the gains for you or other people and do you really need our help with it? Remember that most of the quests, say “Go take part in the caravan” you can plan and do without our intervention (and we encourage you to do it on your own). We trust you to be adults and don’t flood us with proposition like “I want to do … give it to me” but rather approach the subject with respect to our and your time. In addition we would like to point that quests you do for others are more likely to meet with our acknowledgement.

9. Ticket number
Here you give us the ticket number you received during ticket purchase. Only forms submitted with valid ticket number will be reviewed. If you have bought more tickets with one purchase they have one number, in which case every form for each person should contain same purchase number. We check every form with purchase database.

Thank you the cooperation and we would like to ensure that we read every single form.

 

Wypełnij / Fill in