[PL] Przewodnik

Wypełnić poniższy formularz powinna wyłącznie osoba, która zostanie koordynatorem frakcji tj. osobą, która będzie ściśle współpracować z organizatorami w sprawach fabularnych frakcji m.in. dostając dodatkowe info oraz zadania. Uznanie za frakcję będzie zależne od spełnienia dwóch podstawowych warunków:

  1. Grupa graczy uznawana za frakcję musi zlecać zadania fabularne innym graczom. Mogą to być albo zadania wymyślone przez frakcję, albo zadania otrzymane od organizatorów.
  2. Grupa graczy uznawana za frakcję musi posiadać własne obozowisko, spełniające wymagania wizualne postawione przez organizatorów (wpisujące się w szeroko pojętą konwencję post-apo).

Wysłanie tego formularza do dnia 30 kwietnia 2018 r.  gwarantuje Wam odpowiedź oraz rozmowę z odpowiednim organizatorem.

 

[EN] Tutorial

Filling the following form should only be done by a person that is to be faction coordinator – the one that is going to work with us on giving his faction tasks and plotlines. Being accepted as a faction is based on two conditions:

  1. Group of players must be ready to provide quests for others, be it their own or given by us.
  2. Group of players must have their own encampment that meets our requirements (say it must fit the post-apocalyptic look of the city)

Submitting this form before 30 april 2018 r. will guarantee our response.

 

Wypełnij / Fill in

 

Kontakt / Contact

larp@oldtownfestival.net