Departament Drewna wzywa! / Department of the Timber calls you!

Zapisy na materiały / Orders for Building Materials

[English version below]

Miasteczko OldTown co roku powstaje na nowo, całkowicie od zera. Możesz je z nami współtworzyć! Tylko od Ciebie zależy, czy zamieszkasz w skromnym szałasie z patyków czy w wielkiej warowni… a może wybudujesz dla swojej frakcji prawdziwą postapo willę, żeby zadowolić swego wewnętrznego Dona?
Nie czekaj – zamów materiały, które pozwolą Ci zrealizować Twoje najdziksze budowlane marzenia.

 • Dużo i tanio
 • Dostawa bezpośrednio na OT
 • Równo przycięte belki o długości 6 metrów i przekroju 4x6cm
 • Nierówno przycięte ścinki z korowania bali (obladry)
 • Możliwość zamówienia płyt OSB
 • Przy dużych zamówieniach dostępne także indywidualnie dobrane wymiary belek

Dzwoń do Vercy’ego na numer 792 672 308 lub pisz na adres filipszwejser@gmail.com. Termin zamawiania mija 26.06. OldTown samo się nie zbuduje!

 

Every year OldTown is built anew, completely from scratch. You can build it with us! It’s up to you if you want to live in a modest shack or a big fortress… or maybe you want to have a real postapocalyptic villa to satisfy your inner Don?
Don’t wait – order materials that will allow you to make your wildest constructions dreams come true.

 • Lots of stuff, very low prices
 • Delivery directly to OT
 • Evenly trimmed planks with a length of 6 meters and a cross-section of 4×6 centimetres
 • Outer pieces of timber sawn from a log, so-called ‘slabs’
 • Possibility to order oriented strand board (OSB)
 • 100% satisfied customers
 • Individually chosen measurements of planks are also available (for large orders)

Call Vercy at +48 792 672 308 or email filipszwejser@gmail.com. Deadline for ordering is 26.06. OldTown won’t build itself!

You may also like