Dzieci Tysiąca Słońc

Frakcje

Dzieci Tysiąca Słońc to frakcja fabularna działająca na LARPach w ramach uniwersum PUPA (Polskiego Uniwersum Post Apokaliptycznego) odbywającego się na zlotach typu OldTown Festiwal, Zakonki, Łyżkon jaki i wielu innych.
Frakcja jest frakcja religijną silnie związaną z wiarą chrześcijańską, a będąca grupą nomadów pochodzących ze Wschodnich Stepów zwabioną na tereny obecnej Polski obietnicą dostatku i odrodzenia nowej cywilizacji.

Dzieci Tysiąca Słońc