OTF’17 Ankieta

Zachęcamy wszystkich, którzy wzięli udział w OldTown Festival 2017, do wypełnienia ankiety, która pomoże nam robić w przyszłości lepsze eventy! Kliknij aby rozpocząć!

Read More

OTF17 Survey

We encourage everyone who participated in OldTown Festival 2017 to fill out our survey, which will help us make better events in the future! Click here to start!

Read More

OldTown 2017- Thank yous

THANK YOU! We’ve been working hard for the whole year, in our spare time, to make this Festival. For the last two weeks the scale of our labour escalated to the absolute maxium. The eleven main Orgs: Ernest ‚Prezes’ Warych, who holds it all in his strong and loving hands; Kaja Długosz, a comet, who […]

Read More

OldTown 2017- Podziękowania

    DZIĘKUJEMY! Cały rok pracowaliśmy ciężko, w naszym wolnym czasie, żeby stworzyć ten Festival. Przez ostatnie dwa tygodnie skala naszej roboty osiągnęła absolutną kulminację. Drużyna, czyli jedenastka głównych Orgów: Ernest ‚Prezes’ Warych, który wszystko to trzyma silnymi, ale kochającymi rękami; Kaja Długosz, torpeda, łatająca każdy fuckup; Szymon ‚Szyna’ Ulenberg, chief storyteller, larpowy mastermind; Dariusz […]

Read More

Key information about accreditations

Festival accreditation and larp accreditation are separate. You can register for the larp only after you received your festival band and ID. Before you walk up to the accreditation point, prepare your ID (passport or driver’s license work too). If your accreditation was paid for you by someone else, you’ll be also asked for their […]

Read More

Kluczowe informacje o akredytacji

Akredytacja festiwalowa nie jest równoznaczna z larpową. Akredytować się fabularnie można tylko po otrzymaniu opaski i identyfikatora. Przed podejściem do punktu akredytacyjnego przygotuj dokument tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport, inne dokumenty nie będą honorowane). Jeżeli akredytację kupił dla Ciebie ktoś inny, będziesz proszony również o podanie imienia i nazwiska tej osoby. Jeżeli jesteś […]

Read More

Blog Mark’a Cordory’ego

Powrót do OldTown. W zeszłym roku pierwszy raz pojechałem na OldTown – w tym roku wracam. W 2016 roku razem z moim towarzyszem podróży Jayem przybyliśmy ze Zjednoczonego Królestwa z wyłącznie najpotrzebniejszymi rzeczami – w sumie większość miejsca w naszym mocno ograniczonym bagażu zajmowały stroje. Nie wzięliśmy namiotów (po prostu nie było miejsca), nie mieliśmy […]

Read More

Mark Cordory’s Blog

Return to OldTown. Last year I went to OldTown for the first time – this year I’m returning. In 2016 myself and my travelling buddy Jay arrived from the UK with the bare essentials – mostly just our costumes and whatever else we could cram into the small spaces left in our luggage. We had […]

Read More

Less than 250 accreditations left!

Breaking news! Over 600 accreditations for OldTown Festival 2017 have been sold. Considering the limit, which is 850, after a series of complicated mathematical equations, IGOR has counted that there’s less than 250 left.   If you don’t want the chance to participate in our event to rush by like some Rat on a bike, […]

Read More

Zostało mniej niż 250 akredytacji!

Łamiące wieści! Sprzedane zostało już ponad 600 akredytacji na OldTown Festival 2017. Biorąc pod uwagę limit, ustalony na 850, po serii skomplikowanych wyliczeń matematycznych IGOR wyliczył, że zostało ich mniej niż 250.   Jeśli nie chcecie, żeby okazja do udziału w naszej imprezie śmignęła Waszym znajomym przed nosem jak jakiś Szczur na motocyklu, zostawiając za […]

Read More
Strona 2 z 1012345...10...Ostatnia »